Tradycyjne połączenia ciesielskie

Wrąb

Wrąb

Połączenie ciesielskie wykonane przez nacięcie albo wcięcie w jednym lub w obu łączonych elementach.

Czop

Czop

Często używane połączenie słupa z murłatą lub płatwią.

Zacios

Zacios

Najczęściej stosowane połączenie krokwi z murłata lub płatwią.

Nakładka

Nakładka

Połączenie elementów konstrukcji w celu uzyskanie jednej płaszczyzny.