Tradycyjne połączenia ciesielskie

 

Wrąb

Połączenie ciesielskie wykonane przez nacięcie albo wcięcie w jednym lub w obu łączonych elementach.

Czop

Często używane połączenie słupa z murłatą lub płatwią.

Zacios

Najczęściej stosowane połączenie krokwi z murłata lub płatwią.

Nakładka

Połączenie elementów konstrukcji w celu uzyskanie jednej płaszczyzny.

Jaskółczy ogon

Stosowane w połączeniach belki głównej z drugorzędną w przypadku stropów, tarasów.

Ozdobne zakończenia belek 

Używane aby nadać konstrukcjom i budynkom niepowtarzalny chartakter.

We wszystkie obróbki można ingerować, zmieniając ich wymiary oraz kształt.