Program projektowy

Za pomocą oprogramowania firmy Dietrichs szybko przygotowujemy projekt konstrukcji i jego wizualizację 3D. Nasi pracownicy odbyli specjalne szkolenia i dobrze znają tajniki projektowania konstrukcji drewnianych – więźb, lukran, ścian i stropów. Dzięki wizualizacji możesz zobaczyć gotowy projekt i zaproponować stosowne zmiany, zanim przystąpimy do pracy. Projektowanie i wizualizacja zajmują zazwyczaj 1-2 dni. Dobry projekt to podstawa solidnie wykonanej przez nas pracy!